F. Halas: Naše paní Božena Němcová
přepsal: Jan LufferNaše paní Božena Němcová "Moje srdce bažilo být velmi milováno..." "Tělo moje jste měli, činy moje, moji upřímnost, ale touhy moje šly do dáli, kam, tomu jsem já sama nerozuměla..." "Zimu jsme měli - čím zatopit nebylo..." "Prosím, poskytněte mi kousek božího dárku..." Z KORESPONDENCE B. N. OSLOVENÍ Pobledlý vážím slova jak to jen nejlíp říci misky se tak chvějí jak po Vás vzít ta Vaše slova křticí a zda je nepřeleji Pobledlý vážím slova Vám paní mezi stíny z mošničky řeči nasbírané Vy bosky v Jordán mateřštiny já plaše Co se stane Pobledlý vážím slova má řeč kol sebe hmatá popřejte dobré pořízení a chvála s kříže veršů sňata nechť sama je jak ruce při modlení PODOBIZNA NAŠÍ PANÍ Byla krásná až to k víře není prameny nocí z vlasů tryskaly a ty oči uhrančivé ach ty oči uhrančivé zeleň moří a dva křišťály Trochu posmutnělá touha za úsměvem písnička ne ještě a už za předzpěvem Byla krásná až to k víře není sestra divizen a to čelo slunečné ach to čelo slunečné v hlínu ráje vtisklý sen Trochu posmutnělá touha za úsměvem písnička ne ještě a už za předzpěvem Byla krásná až to k víře není ústa hnízdo pomyšlení dvířka zámku nahoty ach ta dvířka nahoty Byla krásná až to k víře není SVATEBNÍ Barunka ještě s panenkou si šeptá vřetena stromů slunce navíjí Děvčátka se nikdo neptá a tak vdali Ji Tancovala krásná panna celičkou noc mezi jiřinama Hluché květy nikde vůně nožky tančí srdce stůně A pak zrána toho rána zašel pláčem z kovu vlas Dvířka zámku rozlámána Viď Ty bys ráda umřela Barunko Němcová PRVNÍ SLOVA NAŠÍ PANÍ Schovanka pěnic beránků a šípků švitorka kdysi sestra vlaštoviček složila křídla pěkně nad kolíbku Smolíček hajá hajá pacholíček Měsíček sám za dlouhých nocí smekal u lůžka pštrosí pera stříbrná tlačila můra z dálky strašil hejkal bojí se paní v světě ztracená Modlí se světlem prvá chvíle jitra a prsty z rosy čeří čelíčko Noc za vrchy Co nese kmotra Zítra Smolíčku vstávej Ráno raníčko Schovanka pěnic beránků a šípků v souvratích mraků hledá dětství stín rostou křídla rostou už jsou přes kolíbku přebírá slova hrášek Popelčin ŽENA A MUŽ Nad tesknou ženou teskný muž nad láskou samý žal Nad tesknou ženou teskný muž Srp žalu žal Srp žalu žal Říkaly noci Paní kampak jdeš Říkali dnové Děvče nejsi naše Říkaly noci Paní nedojdeš Nad smutnou ženou smutný muž nad klínem potupa Za smutnou ženou smutný muž chléb lásky podupá SEDÍ SMUTNÁ PANÍ Sedí smutná paní vyspravuje šatky zimou stonavá Kampak zašel Pánbůh kam šel na oplatky že je nedává Sedí smutná paní vyspravuje paty kouzel plný dům Jezinky ji mučí rarachové skučí vyspravuje šaty příštím básníkům Sedí smutná paní vyspravuje sukně noc v ní hnula se boží muka v poli netrčí tak smutně v tom zlém nečase NAŠE PANÍ BOJUJE S DRAKEM D e v a t e r o h l a v sťala bídě sama P r v n í Kouska chleba není D r u h á Co na sebe vzít T ř e t í Nářek dětí z nachlazení Č t v r t á Jak zaplatit byt P á t á Botky na dranc rozbité Š e s t á Z uhlí spálen prach S e d m á Kdypak ten dluh splatíte O s m á Nemoc v útrobách D e v á t á je Láska za horama Ale Pánbůh chodil za ní s pokladničkou jak už chodí za chudáky KDO VIDĚL... Kdo viděl smutné oči dětí sůl slzí padat na kůrku ten jenom ten smí pověděti co tlačí paní Sněhurku Sněhurku naši v zimě lidí kdy samy roky hubené se den či týden přec jen stydí a nadlehčí Jí s ramene ten její ranec nouze hladu stažený dárkem daremným Teď místo verše kletbu kladu a hrom být uhodím do těch co tráví v teple sytí dnes zrovna tak jak před roky a pospíchají zatemniti když tluče ruka žebroty To Ona od úst utrhla si a krejcar neuměla uschovat Chudáci Po věčné časy ta paní bude za vás orodovat PODOBIZNA Z ROKU 1856 Už odchází z ní žena Je o samotu více zůstává při ní jenom strážnost slov těch věrných co jak u nemocných bdíce se rozpakují Jít či nejít na hřbitov Jen oči cípek srdce nadzvedají krev hromniček však ssedá v očnicích zdalipak se hlavy také zatínají jako naše dlaně ve dnech praštících Ano Podívej se Její hrozit umí nad klamem slávy trčí hněvivá a to co rozhodnutí šípu dosud tlumí je zhublých ramen chabá tětiva Ó častá smrti početí pečetící v tom strhlém těle v jupce laciné ten hadřík nechtěli už ani vetešníci Královno země tušené UMÍRÁNÍ Dere se paní houštím horečky už ruce stydnou Jí a první stránky Babičky přes pelest padají Na každou chybu ještě naplakala Ba ne to není věčnost Babičky kam místo tečky ale slzu dala ta zůstane tam navždycky Dál bloudí paní lesem agonie Milostný dopis oheň vzal Muž ten a ten si šťastně žije a stydí se že lhal Noc tehda šlápla na housličky všemu co živé je a zpívá a od těch časů sedá u Babičky komu se v srdci stmívá SMRT NAŠÍ PANÍ Jsou okna dokořán a slyšet jak smrt zívá odlétla duše lehčí světla na lístku stráž svíček ježí kopí tetelivá Řeč v srdci vázne Mlčky plačky odcházejí mrtvých omyvačky Nebožka spí je žlutá zděravělá a hvězda mrtvé Jitřenka nad hlavou semeník hněvu vysypat by chtěla U HROBU NAŠÍ PANÍ Na hrob chodí deště češte deště češte mé prstíčky deště naši paní češte pod drnem si spí Jemně Jemně deště nevzbuďte Ji ještě pěkně se Jí sní Nedbá dešťů ruka ťuká marně ťuká na kapličku čela Ťuká kapka na kapičku jedna slza za babičku druhá slza za babičku ta tak probouzela Na hrob chodí deště Ještě Ještě Ještě mé prstíčky deště naši paní češte nechejte Ji spát Vískejte jen deště čas je čas je ještě ať nemusí štkát POUTNÍKOVI Svatý pokoj schránce lidské ale na hrob dej Jí přec její květy heraldické Bodlák Laskavec AŤ SE STALO Ať se stalo co se stalo dosti zlé je že se stalo Jeden zajde druhý přijde slunko zašlo slunce vyjde Jak časy s náma naložíte už prý prsty ukryla z pověsti snad o tom víte v hlíně Varty Sibylla Kolem žil našeho cvalu osidlo zas oplétá se zpívám křičím věčnou chválu každému kdo nepoddá se Kdyby nevím jaké hrůzy rozbily nás doslova zas nás vzkřísí dcerka Musy Naše paní Němcová Ať se stalo co se stalo dosti zlé je že se stalo Jeden zajde druhý přijde slunko zašlo slunce vyjde ŘEČ NAŠÍ PANÍ Ta bdělá vážnost nad přípravou slova ty čtoucí zdali víš že z nesmírna se slovo klová a roste jak s ním zacházíš Ty musíš slovo mlékem omývati když umouněné z cest se přižene básníci čeští musí vyzpívati za příklad dík svůj paní Boženě Když v nepojmenované vdechneš duši jména ty čtoucí zdali víš že zbude v něm už příštím na semena jen vzrostou a ty přivoníš Nejstarší stíny slova vstřebávají nejmladší světla jsou v nich ukryta básníci poznat srpem verše mají čas dozrání jak svatá Markyta V jesličkách úst Naší krásné paní ty čtoucí zdali víš z početí lidu z jeho milování se zrodila tvá věčnost již Vzpřímila z kleče řeči do milosti pyšný strom a v každém řapíku je slavné hudby pro každého dosti a stačí sáhnout básníku Osnovou všeho co řečeno či psáno ty čtoucí zdali víš prohlédá Ona a máš darováno od Ní čím zvítězíš JAKO BY ANDĚL Jako by anděl zídku přelézal tak z jejích knih se rodná mluva snáší Jak jste nám zhezkla Čas se dvořit jal modrému jménu v českém Otčenáši Tak ženy obírají z nás tam nitku a tam vlas jak ona slova obírala přezrálá i nedozrálá Přes slzy vše větší bylo co se doma narodilo a z věty křehké nebe snící spár na obrátku trhající Jako by anděl zídku přelézal Stůj při nás její utěšlivá něho teď úzkostně mi zaklinkal pozdvihovánek verše mého CHVÁLA NAŠÍ PANÍ Paní o Vaši smrt vyrostla naše sláva kdo chudý je ten vždycky dvakrát dává Paní hradu řeči naší dobyla jste rázem a do výšky hnala co zkřiveno mrazem Paní jak krahulíky létat učila jste věty Vy uměla jste umět neuměti Paní tišila jste nářky dravě vzrostlé bědy když vtahováni vírem jsme křikli naposledy Paní nebylo by bez Vás vzpoury veršů našich i prostoty mocné skryté v Otčenáších Paní v dětské tváře řeči ruměnce jste hnala a poslední sladkost též jí darovala Paní hloubavá zem cimbál lípin rozeznívá a Smetana sám si Vámi paní zpívá Paní když vám drápky vrásek stáhly čelo k hněvu sahala jste v kapsář dobrot po úsměvu Paní kolikrát Vám tekla voda do střevíčků sbírala jste rosu veršům na větvičku Paní jen nad lampou v noci ruce jste si hřála hladná patrem věty slova ochutnávala Paní od Nerada šla jste k Nebylu vším zlým kropívala věci jménem svěceným Paní pařízkem přikrčeným mateřština byla až do hvězd jste ji křídly svými vyhodila Paní v nadhlavníku mluvy rodné kralující Jitřenko vykasaná nad vlastí ještě spící Paní na nahotu řeči davší zprůsvitnění oškubaným slovům vzpurné perutnění Paní chlebem a plátnem voníte nám celá pohádkám jste ústa otevřela Paní přes ramínka zkazek lněnou řízu dění udivený příměr sloves uzardění Paní Stolístko naše Bůh Vám zlíbal líčka za den orlí v kterém pro Havlíčka Paní koupila jste věnec mučenky mu dala jak byla zem naše zakřiknutá malá Paní nejchudších slov střelku stočila jste směrem cesty nejspásnější hrdě se jí berem Paní pláč Koruny české srdce nám tak svírá kde by byla bez Vás paní naše víra Paní matko naší velikosti chraňte lid a země klín až po srdce rozevřený řezem císařským