ČTE!                Pomoc                O projektu ČTE!                České archivy                Zahraniční archivy                O digitalizaci                E-mail

O projektu ČTE!

VZNIK A CÍLE ČTE!
Hlavním cílem archivu ČTE! je digitalizace a katalogizace textů v elektronické podobě. Hlavní důraz je kladen na texty, které slouží pro vzdělávací účely. Projekt ČTE! se řídí platnými legislativními normami, především pak autorským zákonem. Vznik archívu ČTE! byl inspirován rozvojem podobných knihoven či archivů v jiných zemích (jako např. americký Guttenberg nebo další zahraniční archivy). Projekt ČTE! založili a provozují (ve spolupráci s dalšími níže uvedenými subjekty) Mgr. Vítězslav Praks a Mgr. Tereza Praksová.

Projekt ČTE! získal hned na svém startu výkonný software pro katalogizaci knih v digitálním archivu. Tento software s názvem E-Library nám poskytla firma IDC-softwarehouse, s.r.o.. Ředitel firmy IDC&C, pan David Pašek, poskytl projektu ČTE! jednak software E-library, ale navíc také zajištění provozu centrálního vyhledávače archivu ČTE!.

E-Library - The Powerful Digital Library System

PRAVIDLA Č.T.E.!
* Šíření děl je povoleno za podmínek, které stanovili tvůrci jednotlivých elektronických vydání.
* Prodávat nebo poskytovat texty ČTE! za úplatu je přísně zakázáno.

PRO DOBROVOLNÍKY:
* Vítáme jakékoliv aktivity, které se týkají digitalizace textů. Kdokoliv s námi může spolupracovat nebo nám může dát vědět o tom, co připravuje.
* Přijímáme také konkrétní návrhy knih pro digitalizaci. Zajímáme se však především o texty, které jsou nedostupné studentům.
* Zašlete-li nám jméno autora a název titulu knihy, kterou byste rádi veřejně šířili, můžeme Vám zjistit autorsko-právní stav titulu - tj. kdo vlastní autorská práva knihy nebo jestli je kniha již volně šiřitelná.
* Kdo by se rád dozvěděl základní věci týkající se digitalizace, doporučujeme stránku "O textech".

PLÁNY Č.T.E.!
* Č.T.E. usiluje o získávání technické a finanční podpory od grantových organizací, firem, nadací, vzdělávacích institucí


ZdE uVáDímE roStOuCí SeZnAm PřÍmýCh SpOLuprACoVnÍků ČTE!

Vojtěch Kupča; Ladislav Vágner; Šárka Dvořáková ; Tomáš Novák; Jan Luffer; Jan Ruffer; Markéta Rybová; Martin Glogar; Petra Nováková; Věra Charousová; Světlana Hejsková; Míla Palánová; Jan Růžička; Veronika Scheirichová; Dalibor Souček; Veronika Dubová; Lucie Delínová; Aleš Kapica; Mgr. Mojmír DočekalČeské Texty Elektronicky * 2000, 2001, 2002
xvitap@centrum.cz
Created: 10/10/99 ** Last updated: 10/03/02